آموزش الگوهای طراحی

Design Pattern - الگوی Abstract Factory

الگوهای انتزاعیِ Factory (Abstract Factory Patterns) با یک super-factory کار میکنن که factoryهای دیگه را ایجاد می کنه.

به این factory، factory of factory هم گفته میشه. از آن جایی که این نوع از الگوی طراحی یکی از بهترین راه های ایجاد شیء را ارائه میده، زیرگروه الگوی تکوینی (creational pattern) محسوب میشه.

در الگوی انتزاعیِ Factory (Abstract Factory Pattern)، یک رابط مسئول ایجاد یک factory از اشیاء مرتبطه، بدون اینکه صراحتاً کلاس های آن ها را مشخص کنه. هر factory تولید شده میتواند مانند الگوی Factory، اشیاء را تولید کنه.

پیاده سازی

در این بخش رابط های Shape و Color را ایجاد می کنیم و کلاس های concrete این رابط ها را پیاده سازی می کنن. در مرحله ی بعدی، یک کلاس انتزاعیِ Factory (abstract factory class)، به نام AbstractFactory ایجاد می کنیم. کلاس های ShapeFactory و ColorFactory هم که در آن ها هر Factory، AbstractFactory را گسترش میده، تعریف شدن. یک کلاسِ ایجاد کننده/تولید کننده با نام FactoryProducer نیز ایجاد می کنیم.

AbstractFactoryPatternDemo، نسخه ی نمایشیِ کلاسمان از FactryProducer برای بدست آوردنِ شیء AbstractFactory استفاده می کنه. این کلاس، اطلاعاتِ (دایره (CIRCLE)، مستطیل (RECTANGLE)، مربع (SQUARE)) را برای گرفتن نوعِ شئ ای که احتیاج داره، به AbstractFactory پاس میده. همچنین اطلاعاتِ (قرمز(RED)، سبز(GREEN)، آبی(BLUE) برای رنگ) را برای گرفتن نوعِ شئ ای که احتیاج داره، به AbstractFactory پاس میده.

abstractfactory pattern uml diagram

مرحله ی 1

ایجاد رابطی برای شکل ها (Shapes).

Shape.java

public interface Shape {
  void draw();
}

مرحله ی 2

ایجاد کلاس های concrete که رابطی مشابه را پیاده سازی می کنن.

Rectangle.java

public class Rectangle implements Shape {

  @Override
  public void draw() {
   System.out.println("Inside Rectangle::draw() method.");
  }
}

Squar.java

public class Square implements Shape {

  @Override
  public void draw() {
   System.out.println("Inside Square::draw() method.");
  }
}

Circle.java

public class Circle implements Shape {

  @Override
  public void draw() {
   System.out.println("Inside Circle::draw() method.");
  }
}

مرحله ی 3

ایجاد رابطی برای رنگ ها (Colors).

Color.java

public interface Color {
  void fill();
}

مرحله ی 4

ایجاد کلاس های Concrete که رابطی مشابه را پیاده سازی می کنن.

Red.java

public class Red implements Color {

  @Override
  public void fill() {
   System.out.println("Inside Red::fill() method.");
  }
}

Green.java

public class Green implements Color {

  @Override
  public void fill() {
   System.out.println("Inside Green::fill() method.");
  }
}

Blue.java

public class Blue implements Color {

  @Override
  public void fill() {
   System.out.println("Inside Blue::fill() method.");
  }
}

مرحله ی 5

ایجاد یک کلاس انتزاعی (Abstract)، جهت ایجاد factory، برای شیء های Color و Shape.

AbstractFactory.java

public abstract class AbstractFactory {
  abstract Color getColor(String color);
  abstract Shape getShape(String shape) ;
}

مرحله ی 6

ایجاد کلاس های Factoryای که بر اساس اطلاعات داده شده، AbstractFactory را برای تولید شیء های کلاسِ Concrete ، گسترش میدن.

ShapeFactory.java

public class ShapeFactory extends AbstractFactory {
	
  @Override
  public Shape getShape(String shapeType){
  
   if(shapeType == null){
     return null;
   }		
   
   if(shapeType.equalsIgnoreCase("CIRCLE")){
     return new Circle();
     
   }else if(shapeType.equalsIgnoreCase("RECTANGLE")){
     return new Rectangle();
     
   }else if(shapeType.equalsIgnoreCase("SQUARE")){
     return new Square();
   }
   
   return null;
  }
  
  @Override
  Color getColor(String color) {
   return null;
  }
}

ColorFactory.java

public class ColorFactory extends AbstractFactory {
	
  @Override
  public Shape getShape(String shapeType){
   return null;
  }
  
  @Override
  Color getColor(String color) {
  
   if(color == null){
     return null;
   }		
   
   if(color.equalsIgnoreCase("RED")){
     return new Red();
     
   }else if(color.equalsIgnoreCase("GREEN")){
     return new Green();
     
   }else if(color.equalsIgnoreCase("BLUE")){
     return new Blue();
   }
   
   return null;
  }
}

مرحله ی 7

ایجاد یک کلاس تولید کننده/ایجاد کننده برای گرفتن factoryها با پاس دادن اطلاعاتی مثل Shape و Color.

FactoryProducer.java

public class FactoryProducer {
  public static AbstractFactory getFactory(String choice){
  
   if(choice.equalsIgnoreCase("SHAPE")){
     return new ShapeFactory();
     
   }else if(choice.equalsIgnoreCase("COLOR")){
     return new ColorFactory();
   }
   
   return null;
  }
}

مرحله ی 8

استفاده از FactoryProducer برای گرفتن AbstractFactory به منظور گرفتن factoryهای کلاس های concrete با پاس دادن اطلاعاتی مثل نوع (type).

AbstractFactoryPatternDemo.java

public class AbstractFactoryPatternDemo {
  public static void main(String[] args) {

   //get shape factory
   AbstractFactory shapeFactory = FactoryProducer.getFactory("SHAPE");

   //get an object of Shape Circle
   Shape shape1 = shapeFactory.getShape("CIRCLE");

   //call draw method of Shape Circle
   shape1.draw();

   //get an object of Shape Rectangle
   Shape shape2 = shapeFactory.getShape("RECTANGLE");

   //call draw method of Shape Rectangle
   shape2.draw();
   
   //get an object of Shape Square 
   Shape shape3 = shapeFactory.getShape("SQUARE");

   //call draw method of Shape Square
   shape3.draw();

   //get color factory
   AbstractFactory colorFactory = FactoryProducer.getFactory("COLOR");

   //get an object of Color Red
   Color color1 = colorFactory.getColor("RED");

   //call fill method of Red
   color1.fill();

   //get an object of Color Green
   Color color2 = colorFactory.getColor("Green");

   //call fill method of Green
   color2.fill();

   //get an object of Color Blue
   Color color3 = colorFactory.getColor("BLUE");

   //call fill method of Color Blue
   color3.fill();
  }
}

مرحله ی 9

بررسی خروجی

Inside Circle::draw() method.
Inside Rectangle::draw() method.
Inside Square::draw() method.
Inside Red::fill() method.
Inside Green::fill() method.
Inside Blue::fill() method.
در صورتی که سوال و یا نظری دارید، از بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

خبـرنــامه

Newsletters

در خبــرنـامه سافت اسکیل عضو شویــد تا جدیدترین هـای سایت را بلافاصله در ایمیل خـود دریافت کنیـد

شما چه نظر و یا سوالی درباره این نوشته دارید؟

مبحث آموزشی

آموزش الگوهای طراحی

Learn Design Patterns

سرفصل ها

پرســیدن سؤال جدید

سؤال های تخصصی خود را از ما بپرسید

دنبال کردن تلگرام کانال سافت اسکیل

https://telegram.me/softskill_ir

عملیات کاربران

خبـرنــامه

Newsletters

در خبــرنـامه سافت اسکیل عضو شویــد تا جدیدترین هـای سایت را بلافاصله در ایمیل خـود دریافت کنیـد

کلیک کنید و سوالات خود را از ما بپرسید
لطفا فرم سوال را پر کنید

سوال شما با موفقیت ثبت شد. برای اینکه بتوانیم به شما اطلاع رسانی کنیم، موارد زیر را وارد کنید:

لطفا چند لحظه منتظر بمانید ...