آموزش الگوهای طراحی

Design Pattern - الگوی Filter

الگوی Filter یا الگوی Criteria (معیار)، یک الگوی طراحیِه که توسعه دهنده ها را قادر می سازه تا مجموعه ای از اشیاء را با استفاده از معیارهایی فیلتر کنن و از طریق عملیاتی منطقی، به روشی اختصاصی آن ها را به هم وصل کنن. از آن جایی که این الگو چندین معیار را برای دستیابی به معیاری واحد با هم ترکیب می کنه، زیرگروه الگوی ساختاری (structural) محسوب میشه.

پیاده سازی

دراین بخش این آیتم ها را ایجاد می کنیم: یک شیء Person، یک رابطِ Criteria و کلاس های concrete برای پیاده سازیِ این رابط در یک لیستِ فیلتر از اشیاءِ Person. CriteriaPatternDemo، در نسخه ی آزمایشی از اشیاء Criteria برای ایجاد یک لیستِ فیلتر از اشیاءِ Person، بر اساس معیارهای مختلف و ترکیب آن ها با هم استفاده خواهیم کرد.

filter pattern uml diagram

مرحله ی 1

ایجاد کلاس در criteriaای که قراره اعمال بشه.

Person.java

public class Person {
	
  private String name;
  private String gender;
  private String maritalStatus;

  public Person(String name, String gender, String maritalStatus){
   this.name = name;
   this.gender = gender;
   this.maritalStatus = maritalStatus;		
  }

  public String getName() {
   return name;
  }
  public String getGender() {
   return gender;
  }
  public String getMaritalStatus() {
   return maritalStatus;
  }	
}

مرحله ی 2

ایجاد یک رابط برای Criteria.

Criteria.java

import java.util.List;

public interface Criteria {
  public List<Person> meetCriteria(List<Person> persons);
}

مرحله ی 3

ایجاد کلاس های concreteای که رابطِ Criteria را پیاده سازی می کنن.

CriteriaMale.java

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class CriteriaMale implements Criteria {

  @Override
  public List<Person> meetCriteria(List<Person> persons) {
   List<Person> malePersons = new ArrayList<Person>(); 
   
   for (Person person : persons) {
     if(person.getGender().equalsIgnoreCase("MALE")){
      malePersons.add(person);
     }
   }
   return malePersons;
  }
}

CriteriaFemale.java

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class CriteriaFemale implements Criteria {

  @Override
  public List<Person> meetCriteria(List<Person> persons) {
   List<Person> femalePersons = new ArrayList<Person>(); 
   
   for (Person person : persons) {
     if(person.getGender().equalsIgnoreCase("FEMALE")){
      femalePersons.add(person);
     }
   }
   return femalePersons;
  }
}

CriteriaSingle.java

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class CriteriaSingle implements Criteria {

  @Override
  public List<Person> meetCriteria(List<Person> persons) {
   List<Person> singlePersons = new ArrayList<Person>(); 
   
   for (Person person : persons) {
     if(person.getMaritalStatus().equalsIgnoreCase("SINGLE")){
      singlePersons.add(person);
     }
   }
   return singlePersons;
  }
}

AndCriteria.java

import java.util.List;

public class AndCriteria implements Criteria {

  private Criteria criteria;
  private Criteria otherCriteria;

  public AndCriteria(Criteria criteria, Criteria otherCriteria) {
   this.criteria = criteria;
   this.otherCriteria = otherCriteria; 
  }

  @Override
  public List<Person> meetCriteria(List<Person> persons) {
  
   List<Person> firstCriteriaPersons = criteria.meetCriteria(persons);		
   return otherCriteria.meetCriteria(firstCriteriaPersons);
  }
}

OrCriteria.java

import java.util.List;

public class OrCriteria implements Criteria {

  private Criteria criteria;
  private Criteria otherCriteria;

  public OrCriteria(Criteria criteria, Criteria otherCriteria) {
   this.criteria = criteria;
   this.otherCriteria = otherCriteria; 
  }

  @Override
  public List<Person> meetCriteria(List<Person> persons) {
   List<Person> firstCriteriaItems = criteria.meetCriteria(persons);
   List<Person> otherCriteriaItems = otherCriteria.meetCriteria(persons);

   for (Person person : otherCriteriaItems) {
     if(!firstCriteriaItems.contains(person)){
      firstCriteriaItems.add(person);
     }
   }	
   return firstCriteriaItems;
  }
}

مرحله ی 4

استفاده از Criteriaهای مختلف و ترکیب آن ها برای فیلتر کردنِ Personها.

CriteriaPatternDemo.java

public class CriteriaPatternDemo {
  public static void main(String[] args) {
   List<Person> persons = new ArrayList<Person>();

   persons.add(new Person("Robert","Male", "Single"));
   persons.add(new Person("John", "Male", "Married"));
   persons.add(new Person("Laura", "Female", "Married"));
   persons.add(new Person("Diana", "Female", "Single"));
   persons.add(new Person("Mike", "Male", "Single"));
   persons.add(new Person("Bobby", "Male", "Single"));

   Criteria male = new CriteriaMale();
   Criteria female = new CriteriaFemale();
   Criteria single = new CriteriaSingle();
   Criteria singleMale = new AndCriteria(single, male);
   Criteria singleOrFemale = new OrCriteria(single, female);

   System.out.println("Males: ");
   printPersons(male.meetCriteria(persons));

   System.out.println("\nFemales: ");
   printPersons(female.meetCriteria(persons));

   System.out.println("\nSingle Males: ");
   printPersons(singleMale.meetCriteria(persons));

   System.out.println("\nSingle Or Females: ");
   printPersons(singleOrFemale.meetCriteria(persons));
  }

  public static void printPersons(List<Person> persons){
  
   for (Person person : persons) {
     System.out.println("Person : [ Name : " + person.getName() + ", Gender : " + person.getGender() + ", Marital Status : " + person.getMaritalStatus() + " ]");
   }
  }   
}

مرحله ی 5

بررسی خروجی

Males: 
Person : [ Name : Robert, Gender : Male, Marital Status : Single ]
Person : [ Name : John, Gender : Male, Marital Status : Married ]
Person : [ Name : Mike, Gender : Male, Marital Status : Single ]
Person : [ Name : Bobby, Gender : Male, Marital Status : Single ]

Females: 
Person : [ Name : Laura, Gender : Female, Marital Status : Married ]
Person : [ Name : Diana, Gender : Female, Marital Status : Single ]

Single Males: 
Person : [ Name : Robert, Gender : Male, Marital Status : Single ]
Person : [ Name : Mike, Gender : Male, Marital Status : Single ]
Person : [ Name : Bobby, Gender : Male, Marital Status : Single ]

Single Or Females: 
Person : [ Name : Robert, Gender : Male, Marital Status : Single ]
Person : [ Name : Diana, Gender : Female, Marital Status : Single ]
Person : [ Name : Mike, Gender : Male, Marital Status : Single ]
Person : [ Name : Bobby, Gender : Male, Marital Status : Single ]
Person : [ Name : Laura, Gender : Female, Marital Status : Married ]
در صورتی که سوال و یا نظری دارید، از بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

خبـرنــامه

Newsletters

در خبــرنـامه سافت اسکیل عضو شویــد تا جدیدترین هـای سایت را بلافاصله در ایمیل خـود دریافت کنیـد

شما چه نظر و یا سوالی درباره این نوشته دارید؟

مبحث آموزشی

آموزش الگوهای طراحی

Learn Design Patterns

سرفصل ها

پرســیدن سؤال جدید

سؤال های تخصصی خود را از ما بپرسید

دنبال کردن تلگرام کانال سافت اسکیل

https://telegram.me/softskill_ir

عملیات کاربران

خبـرنــامه

Newsletters

در خبــرنـامه سافت اسکیل عضو شویــد تا جدیدترین هـای سایت را بلافاصله در ایمیل خـود دریافت کنیـد

کلیک کنید و سوالات خود را از ما بپرسید
لطفا فرم سوال را پر کنید

سوال شما با موفقیت ثبت شد. برای اینکه بتوانیم به شما اطلاع رسانی کنیم، موارد زیر را وارد کنید:

لطفا چند لحظه منتظر بمانید ...