آموزش ASP.Net

آموزش ASP.Net - چند نخی (Multithreading)

Thread عبارتند از مسیر اجرای یک برنامه. هر thread یک جریان کنترل منحصر بفرد را تعریف می کند. چنانچه برنامه ای شامل چندین فرایند سنگین و زمان بر مانند دسترسی به پایگاه داده یا عملیات ورودی/خروجی انبوه و فشرده می باشد، در آن صورت انتخاب مسیرها یا نخ های (thread) مختلف اجرا بسیار سودمند خواهد بود، به گونه ای که هر نخ به انجام کار معینی بپردازد.

Thread ها، فرایندهای lightweight (در سیستم‌های عامل به راه حل بینابینی از نخ‌های سطح کاربر و سطح هسته می‌گویند که الگوریتمی برای پیاده‌سازی سیستم‌های چندکارگی است ولی در سیستم‌های عامل تک پردازنده‌ای و قدیمی مثل سولاریس و یونیکس سیستم وی به نخ‌های سطح کاربر، پروسه سبک‌وزن می‌گویند) هستند. نخ در واقع کوچترین توالی از دستورالعمل‌های برنامه‌ریزی شده است که زمان‌بند سیستم‌عامل می‌تواند آنها را به شکل مستقل مدیریت کند.

یکی از کاربرد های امروزه ی نخ در پیاده سازی زمان بندی های همزمان است که توسط سیستم عامل های نوین و پیشرفته صورت می گیرد. استفاده از نخ ها از اتلاف چرخه یا cycle واحد پردازنده ی مرکزی (CPU Cycle) جلوگیری کرده و کارایی برنامه را بالا می برد.

تا به حال تنها برنامه هایی را کامپایل می کردیم که فقط یک نخ به عنوان یک فرایند اجرا می شد که همان نمونۀ در حال اجرای برنامه مورد نظر بود. از این طریق application تنها می تواند در یک بازه ی زمانی مشخص فقط یک کار را انجام دهد. برای ایجاد قابلیت اجرای چندین کار به طور همزمان، می توان برنامه را به نخ های کوچکتری تبدیل کرد.

در .NET نخ کشی (Threading) از طریق فضای نام (namespace) 'System.Threading' اداره می شود. تعریف یک متغیر از نوع System.Threading.Thread به شما امکان ایجاد نخ های جدید و مجزا و نیز دسترسی به آن ها در برنامه را می دهد.

ایجاد thread

این کار از طریق ایجاد یک شئ Thread و دادن یک ارجاع ThreadStart به سازندۀ (constructor) آن انجام می گیرد.

ThreadStart childthreat = new ThreadStart(childthreadcall);

Thread life cycle  (چرخه ی حیات نخ)

چرخۀ حیات نخ از زمانی آغاز می شود که یک شئ از کلاس System.Threading.Thread ایجاد شده و هنگامی پایان می یابد که نخ اجرای خود را به اتمام برساند.


زیر وضعیت های مختلف چرخۀ حیات نخ را مشاهده می کنید:

 • The Unstarted State : وضعیتی است که در آن نمونه (instance) نخ ایجاد شده ولی متد Start هنوز فراخوانی نشده است.
 • Ready State : وضعیتی است که نخ در آن به طور کامل آماده ی اجرا بوده و فقط منتظر CPU Cycle می باشد.
 • :The Not Runnable State نخ تحت شرایط زیر قابل اجرا نمی باشد:
  • تابع Sleep فراخوانی شده باشد.
  • تابع Wait صدا زده شده باشد.
  • توسط عملیات ورودی/خروجی یا I/O مسدود (block) شده باشد.
 • Dead State : وضعیتی است که نخ اجرای خود را به اتمام رسانده باشد یا به هر دلیلی ناگهان خاتمه (abort) داده شده باشد.


Thread Priority (سطح اولویت نخ ها)

خاصیت (property) Priority کلاس Thread، اولویت یک نخ را در رابط با نخ های دیگر سنجیده و تعیین می کند.  .Net runtime، ready thread نخ (آماده ی اجرا) را به عنوان نخ دارای بالاترین سطح اولویت در نظر گرفته و انتخاب می کند:

سطح اولویت نخ ها را می توان به ترتیب زیر رده بندی کرد:

 • Above normal
 • Below normal
 • Highest
 • Lowest
 • Normal

یک نخ به مجرد اینکه ایجاد می گردد، سطح اولویت آن با استفاده از خاصیت Priority کلاس Thread تعیین می شود:

NewThread.Priority = ThreadPriority.Highest;

خاصیت ها و توابع thread

Property های کلاس thread به ترتیب با ذکر شرح برای شما فهرست شده:

خاصیت

شرح

CurrentContext

بستر یا context فعلی که نخ در آن در حال اجرا می باشد را بازیابی می کند.

CurrentCulture

این خاصیت culture (قالب پیش فرض نمایش تاریخ، اعداد، ارقام ، پول و غیره ..را تعیین می کند) نخ جاری را بازیابی یا مقداردهی می کند.

CurrentPrinciple

Principal جاری نخ را بازگردانده یا تنظیم می کند.

Principal: موجودتی که توسط سیستم کامپیوتر یا شبکه (برای اهداف و مقاصد امنیتی) اعتبار سنجی می شود.

CurrentThread

نخ در حال اجرا را باز می گرداند.

CurrentUICulture

Culture جاری که توسط Resource Manager برای پیدا کردن منابع ویژه و مربوط به culture بکار می رود را بازگردانی کرده یا مقداردهی می کند.

ExecutionContext

یک شئ ExecutionContext بازمی گرداند که دربردانده ی اطلاعاتی درباره ی بسترهای (context) مختلف اجرا thread جاری را می باشد.

IsAlive

مقداری برگردانده که وضعیت اجرا (execution status) نخ جاری را مشخص می کند.

IsBackground

Thread یا پس زمینه است یا پیش زمینه.

این خاصیت مقداری برگردانده یا تنظیم می کند که آن مقدار مشخص می کند آیا thread مورد نظراز نوع پس زمینه است یا خیر.

IsThreadPoolThread

مقداری بازگردانی می کند که توسط آن مقدار مشخص می شود آیا یک thread معین به مخزن thread های (thread pool) مدیریت شده تعلق دارد یا خیر.

ManagedThreadId

این خاصیت یک شناسه ی منحصر بفرد برای thread مدیریت شده ی جاری بازیابی می کند.

Name

اسم thread را بازگردانی کرده یا تنظیم می کند.

Priority

مقداری خوانده یا تنظیم می کند که اولویت زمان بندی و اجرای یک thread توسط آن مقدار تعیین می گردد.

ThreadState

مقداری بازیابی می کند که دربردارندۀ وضعیت های مختلف نخ (thread) جاری می باشد.

 

کلاس thread دارای توابعی می باشد که زیر فهرست شده است:

متدها

شرح

Abort

این تابع باعث رخداد ThreadAbortException در نخی که تابع نام برده برای آن فراخوانی شده، می شود که فرایند خاتمه دادن به آن نخ را آغاز می کند.

صدا زدن این متد همان طور که از اسم آن پیدا است باعث اتمام یافتن نخ می شود.

AllocateDataSlot

این متد یک data slot نام گذاری نشده به تمامی thread تخصیص می دهد. جهت افزایش کارایی توصیه می شود از فیلدهایی استفاده کنید که با خصیصۀ  ThreadStaticAttribute نشانه گذاری شده اند.

AllocateNamedDataSlot

یک data slot نام گذاری شده به کلیه ی thread ها تخصیص می دهد. جهت افزایش کارایی توصیه می شود از فیلد هایی که با خصیصه ی ThreadStaticAttribute علامت گذاری شده اند استفاده کنید.

BeginCriticalRegion

به میزبان (host) اطلاع می دهد که اجرا (execution) در صدد وارد شدن به یک ناحیه ای از کد می باشد که در صورت رخداد خاتمه ی ناگهانی یا استثنای مدیریت نشده (unhandled exception) در آن، ممکن است دیگر task های برنامه صدمه دیده یا به خطر بیافتند.

BeginThreadAffinity

به host اطلاع می دهد که managed code در صدد اجرای دستورهایی است که به identity thread سیستم عامل جاری بستگی دارد.

EndCriticalRegion

به host اصلاع می دهد که execution در حال کد را به هر thread abort یا  unhandled exception به کار فعلی محدود شده است.

EndThreadAffinity

به host اطلاع می دهد که اجرا (execution) در صدد ورود به آن بخشی از کد است که تاثیرات رخداد خاتمه ی ناگهانی thread یا استثنای مدیریت نشده (unhandled exception) تنها به task جاری محدود می شود.

FreeNamedDataSlot

ارتباط بین اسم و slot را برای کلیه ی نخ های موجود در فرایند حذف می کند. برای افزایش کارایی از فیلدهایی که با attribute ThreadStaticAttribute نشانه گذاری می شوند استفاده نمایید.

GetData

مقداری را که در slot جاری مشخص شده است بازیابی می کند. برای افزایش کارایی از فیلدهایی که با attribute ThreadStaticAttribute نشانه گذاری می شوند استفاده نمایید.

GetDomain

domain فعلی که thread جاری (در حال حاضر) درون آن در حال اجرا است را بازمی گرداند.

GetDomainID

یک شناسه ی منحصر بفرد application domain برمی گرداند.

GetNamedDataSlot

به دنبال data slot نام گذاری شده گشته و آن را بازیابی می کند. برای افزایش کارایی بهتر از attribute ThreadStaticAttribute استفاده نمایید.

Interrupt

درThread ای که در وضعیت WaitSleepJoin به سر می برد وقفه ایجاد می کند.

Join

Blockها thread را تا زمانی که ترمینال های Thread در حالی که همچنان استاندارد COM و  SendMessage pumping انجام می دهد. این روش اشکال متفاوتی دارد.

MemoryBarrier

دسترسی به حافظه را به صورت زیر همگام سازی می کند: پردازشگر موضوع فعلی نمی تواند دستور ها را دوباره مرتب کند بنابراین حافظه قبل از فراخوانی MemoryBarrier بعد از دسترسی به حافظه که بعد از فراخوانی MemoryBarrier دنبال می شود اجرا می شود.

ResetAbort

باعث می شود درخواست خاتمه ی ناگهانی thread جاری لغو گردد.

SetData

. Dataرا در slotمشخص شده در domain مربوط به thread جاری قرار می دهد.برای افزایش کارایی بهتر از attribute ThreadStaticAttribute استفاده نمایید.

Start

این تابع یک thread جدید راه اندازی می کند.

Sleep

باعث می شود thread برای مدت زمان مشخصی (به طور موقت) متوقف شود.

SpinWait

باعث می شود یک thread بر اساس پارامتر تکرار (iteration) تعداد دفعات معینی به حالت انتظار در آید (تعداد دفعات معینی منتظر بماند).

باعث می شود نخ به تعداد دفعاتی که توسط پارامتر تکرار تعریف شده منتظر بماند

VolatileRead()

متد ()VolatileRead مقدار یک فیلد معین را می خواند. این مقدار آخرین مقداری است که توسط پردازنده های موجود در کامپیوتر نوشته شده، صرف نظر از اینکه حافظه ی نهان (cache) پردازنده در چه وضعیتی قرار دارد یا چه تعداد پردازنده در رایانه موجود می باشد. این متد نسخه های overload شده ی مختلفی دارد.

VolatileWrite()

این تابع یک مقدار را بلافاصله در یک فیلد write می کند تا بدین وسیله مقدار مذکور برای تمامی پردازنده ی های موجود در کامپیوتر قابل رویت (visible) باشد. این متد نسخه های overload شده ی مختلفی دارد.

Yield

باعث می شود calling thread اجرا را به نخ دیگری که آماده ی اجرا شدن بر روی پردازنده ی جاری می باشد، محول کند. سیستم عامل نخی که اجرا به آن محول می شود را تعیین می کند.

 

مثال

مثال زیر کاربرد و نحوه ی استفاده از کلاس Thread را نمایش می دهد. صفحه ی مورد نظر دارای یک کنترل label برای نشان دادن پیغام های child thread می باشد. پیام های ارسال شده از برنامه ی اصلی با استفاده از متد Response.Write() به طور مستقیم در کنترل مذکور (بالای صفحه) نمایش داده می شوند.

Source file:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="threaddemo._Default" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

  <head runat="server">
   <title>
     Untitled Page
   </title>
  </head>
  
  <body>
   <form id="form1" runat="server">
     <div>
      <h3>Thread Example</h3>
     </div>
     
     <asp:Label ID="lblmessage" runat="server" Text="Label">
     </asp:Label>
   </form>
  </body>
  
</html>

Code behind file:

using System;
using System.Collections;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;

using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;

using System.Xml.Linq;
using System.Threading;

namespace threaddemo
{
  public partial class _Default : System.Web.UI.Page
  {
   protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
   {
     ThreadStart childthreat = new ThreadStart(childthreadcall);
     Response.Write("Child Thread Started <br/>");
     Thread child = new Thread(childthreat);
     
     child.Start();
     
     Response.Write("Main sleeping for 2 seconds.......<br/>");
     Thread.Sleep(2000);
     Response.Write("<br/>Main aborting child thread<br/>");
     
     child.Abort();
   }
   
   public void childthreadcall()
   {
     try{
      lblmessage.Text = "<br />Child thread started <br/>";
      lblmessage.Text += "Child Thread: Coiunting to 10";
      
      for( int i =0; i<10; i++)
      {
        Thread.Sleep(500);
        lblmessage.Text += "<br/> in Child thread </br>";
      }
      
      lblmessage.Text += "<br/> child thread finished";
      
     }catch(ThreadAbortException e){
     
      lblmessage.Text += "<br /> child thread - exception";
      
     }finally{
      lblmessage.Text += "<br /> child thread - unable to catch the exception";
     }
   }
  }
}

به نکات زیر توجه داشته باشید: 

 • هنگامی که صفحه بارگذاری می شود به دنبال آن یک thread جدید با ارجاع (reference) متد childthreadcall() راه اندازی می شود. فعالیت های thread (thread activity) اصلی مستقیم روی صفحه نمایش داده می شوند.
 • Thread دوم اجرا می شود و پیام ها را به کنترل label ارسال می کند.
 • Thread اصلی تا ms 2000 تاخیر دارد تا child thread اجرا شوند.
 • child thread تا زمانی اجرا می شود که توسط thread اصلی قطع شود . ThreadAbortException را افزایش داده و خاتمه می یابد.
 • کنترل به thread اصلی باز می گردد.

زمانی که برنامه اجرا شد، پیام ها زیر نشان داده می شوند:

asp.net thread

در صورتی که سوال و یا نظری دارید، از بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

خبـرنــامه

Newsletters

در خبــرنـامه سافت اسکیل عضو شویــد تا جدیدترین هـای سایت را بلافاصله در ایمیل خـود دریافت کنیـد

شما چه نظر و یا سوالی درباره این نوشته دارید؟

مبحث آموزشی

آموزش ASP.Net

Learn ASP.Net

سرفصل ها

پرســیدن سؤال جدید

سؤال های تخصصی خود را از ما بپرسید

دنبال کردن تلگرام کانال سافت اسکیل

https://telegram.me/softskill_ir

عملیات کاربران

خبـرنــامه

Newsletters

در خبــرنـامه سافت اسکیل عضو شویــد تا جدیدترین هـای سایت را بلافاصله در ایمیل خـود دریافت کنیـد

کلیک کنید و سوالات خود را از ما بپرسید
لطفا فرم سوال را پر کنید

سوال شما با موفقیت ثبت شد. برای اینکه بتوانیم به شما اطلاع رسانی کنیم، موارد زیر را وارد کنید:

لطفا چند لحظه منتظر بمانید ...