آموزش PHP

آموزش PHP -  تصمیم گیری

دستورات if، elseif ... else و switch، برای تصمیم گیری بر اساس شرایط مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

شما می توانید از دستورات شرطی خود در کد استفاده کنید تا تصمیمات خود را بپذیرید. PHP از سه دستور تصمیم گیری زیر پشتیبانی می کند:

 • دستورات .else: این دستور if باید در مجموعه ای از کد اجرا کنید که یک شرط برای درست و دیگری برای نادرست بودن آن شرط می باشد.
 • دستورات :else if با دستور if ... else برای اجرای مجموعه ای از کد اگر یکی از شرایط چندگانه درست باشد استفاده می شود. 
 • دستورات switch: اگر شما می خواهید یکی از بسیاری از بلوک های کد اجرا شود، از دستورات switch استفاده کنید. دستورات switch برای جلوگیری از بلوک های طولانی از کد .elseif..else استفاده می شود. 

دستورات if..else

اگر می خواهید یک کد را اجرا کنید اگر یک شرط درست است و یک کد دیگر اگر شرط نادرست باشد، از دستور if .... else استفاده کنید. 

دستور نگارش (Syntax)

if (condition)
  code to be executed if condition is true;
else
  code to be executed if condition is false;

مثال

مثال زیر خروجی " Have a nice weekend! (یک آخر هفته خوب داشته باشید!)" اگر روز جاری جمعه باشد، در غیر این صورت، خروجی « Have a nice day! روز خوبی داشته باشید!» را نمایش می دهد:

<html>
  <body>
  
   <?php
     $d = date("D");
     
     if ($d == "Fri")
      echo "Have a nice weekend!"; 
     
     else
      echo "Have a nice day!"; 
   ?>
  
  </body>
</html>

نتایج زیر را تولید می کند:

Have a nice weekend!

 

دستورات else if

اگر می خواهید برخی از کد را اجرا کنید  و اگر یکی از شرایط چندگانه درست باشد، از دستور elseif استفاده کنید. 

دستور نگارش (Syntax)

 

if (condition)
  code to be executed if condition is true;
elseif (condition)
  code to be executed if condition is true;
else
  code to be executed if condition is false;

مثال

مثال زیر اگر روز جاری جمعه باشد خروجی " Have a nice weekend! (یک آخر هفته خوب داشته باشید!)" و اگر روز جاری یکشنبه بود خروجی "  Have a nice Sunday! (یکشنبه خوبی داشته باشید!)" و در غیر این صورت، خروجی « Have a nice day! روز خوبی داشته باشید!» را نمایش می دهد:

<html>
  <body>
  
   <?php
     $d = date("D");
     
     if ($d == "Fri")
      echo "Have a nice weekend!";
     
     elseif ($d == "Sun")
      echo "Have a nice Sunday!"; 
     
     else
      echo "Have a nice day!"; 
   ?>
   
  </body>
</html>

نتایج زیر را تولید می کند:

Have a nice Weekend!

 

دستورات  switch

اگر می خواهید یکی از بلوک های بسیاری از کد را اجرا کنید، از دستورات Switch استفاده کنید. 

دستورات  switch برای جلوگیری از بلوک های طولانی از کد if..elseif..else استفاده می شوند.

دستور نگارش (Syntax)

 

switch (expression){
  case label1:
   code to be executed if expression = label1;
   break; 
  
  case label2:
   code to be executed if expression = label2;
   break;
   default:
  
  code to be executed
  if expression is different 
  from both label1 and label2;
}

مثال

دستورات  switch به شیوه ای غیر معمول عمل می کند. ابتدا آن را ارزیابی کرده و سپس به دنبال مقادیری برای مطابقت با مقدار حاصل می شود. اگر مقدار تطبیقی ​​یافت شود، کد مرتبط با تگ مطابقت داده شده اجرا خواهد شد یا اگر هیچ کدام از آن ها مطابقت داده نشد، دستور کد پیش فرض مشخصی را اجرا خواهد کرد.

<html>
  <body>
   
   <?php
     $d = date("D");
     
     switch ($d){
      case "Mon":
        echo "Today is Monday";
        break;
      
      case "Tue":
        echo "Today is Tuesday";
        break;
      
      case "Wed":
        echo "Today is Wednesday";
        break;
      
      case "Thu":
        echo "Today is Thursday";
        break;
      
      case "Fri":
        echo "Today is Friday";
        break;
      
      case "Sat":
        echo "Today is Saturday";
        break;
      
      case "Sun":
        echo "Today is Sunday";
        break;
      
      default:
        echo "Wonder which day is this ?";
     }
   ?>
   
  </body>
</html>

نتایج زیر را تولید می کند:

Today is Monday
در صورتی که سوال و یا نظری دارید، از بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

خبـرنــامه

Newsletters

در خبــرنـامه سافت اسکیل عضو شویــد تا جدیدترین هـای سایت را بلافاصله در ایمیل خـود دریافت کنیـد

شما چه نظر و یا سوالی درباره این نوشته دارید؟

مبحث آموزشی

آموزش PHP

Learn PHP

سرفصل ها

پرســیدن سؤال جدید

سؤال های تخصصی خود را از ما بپرسید

دنبال کردن تلگرام کانال سافت اسکیل

https://telegram.me/softskill_ir

عملیات کاربران

خبـرنــامه

Newsletters

در خبــرنـامه سافت اسکیل عضو شویــد تا جدیدترین هـای سایت را بلافاصله در ایمیل خـود دریافت کنیـد

کلیک کنید و سوالات خود را از ما بپرسید
لطفا فرم سوال را پر کنید

سوال شما با موفقیت ثبت شد. برای اینکه بتوانیم به شما اطلاع رسانی کنیم، موارد زیر را وارد کنید:

لطفا چند لحظه منتظر بمانید ...