آموزش PHP

آموزش PHP - انواع حلقه

حلقه ها در PHP برای اجرای بلوک کد یک بار مشخص شده استفاده می شوند. PHP از چهار نوع حلقه پشتیبانی می کند.

 • for: در یک بلوک کد و با تعداد مشخص حلقه می زنند.
 • while: در یک بلوک از کد اگر و تا زمانی که شرط مشخص شده درست باشد حلقه می زند.
 • ..while: یک بار در بلوک از کد و سپس حلقه را تا زمانی که یک شرایط خاص درست است تکرار می کند.
 • foreach: در یک بلوک کد برای هر عنصر در آرایه حلقه می زند.

ما درباره کلمات کلیدی continue و break  جهت کنترل اجرای حلقه بحث خواهیم کرد.

 

دستورات حلقه for

دستورات for زمانی که می دانید چند بار می خواهید یک دستور و یا یک بلوک از دستورات را اجرا کنید استفاده می شود.

for loop statement

دستورنگارش (syntax)

for (initialization; condition; increment){
  code to be executed;
}

مقدار اولیه برای تعیین مقدار شروع شمارنده از تعداد تکرار حلقه استفاده می شود. برای این منظور یک متغیر را می توان در اینجا اعلام کرد و آن را به صورت سنتی $i نام گذاری کنید.

مثال

مثال زیر پنج تکرار را انجام می دهد و مقدار تعیین شده دو متغیر در هر گذر از حلقه را تغییر می نماید:

<html>
  <body>
   
   <?php
     $a = 0;
     $b = 0;
     
     for( $i = 0; $i<5; $i++ ) {
      $a += 10;
      $b += 5;
     }
     
     echo ("At the end of the loop a = $a and b = $b" );
   ?>
  
  </body>
</html>

نتیجه زیر را تولید می کند:

At the end of the loop a = 50 and b = 25

دستور حلقه while

دستور while  تا زمانی که عبارت آزمایشی درست باشد بلوک کد را اجرا می کند.

اگر عبارت آزمایشی درست باشد، بلوک کد اجرا خواهد شد. پس از اینکه کد، اعداد آزمایشی را دوباره ارزیابی کرد حلقه را ادامه می دهد تا عبارت آزمایشی نادرست شود.

php while loop

دستورنگارش (syntax)

 

while (condition) {
  code to be executed;
}

مثال

این مثال یک مقدار متغیر در هر تکرار حلقه و شمارنده را کاهش می دهد تا زمانی که ارزیابی نادرست باشد و حلقه به پایان برسد.

<html>
  <body>
  
   <?php
     $i = 0;
     $num = 50;
     
     while( $i < 10) {
      $num--;
      $i++;
     }
     
     echo ("Loop stopped at i = $i and num = $num" );
   ?>
   
  </body>
</html>

نتیجه زیر را تولید می کند:

Loop stopped at i = 10 and num = 40 

 

دستور حلقه do...while

do...while دستورات یک بلاک از کد را حداقل یک بار اجرا می کند، آنگاه حلقه را تا زمانی که یک شرط درست است، تکرار می نماید.

دستورنگارش (syntax)

do {
  code to be executed;
}
while (condition);

مثال

مثال زیر مقدار i را حداقل یک بار افزایش می دهد و همچنان افزایش متغیر i را ادامه می دهد تا زمانی که مقدار آن کمتر از 10 باشد.

<html>
  <body>
  
   <?php
     $i = 0;
     $num = 0;
     
     do {
      $i++;
     }
     
     while( $i < 10 );
     echo ("Loop stopped at i = $i" );
   ?>
   
  </body>
</html>

نتیجه زیر را تولید می کند:

Loop stopped at i = 10

 

دستورات حلقه foreach

دستورات foreach برای ایجاد حلقه در آرایه ها استفاده می شود. برای هر pass، مقدار عنصر آرایه فعلی به  value$ اختصاص داده می شود و نشانگر آرایه یکی یکی حرکت می کند و عنصر بعدی پردازش می شود.

دستورنگارش (syntax)

 

foreach (array as value) {
  code to be executed;
}

مثال

مثال زیر را برای لیست کردن مقادیر یک آرایه آزمایش کنید.

<html>
  <body>
  
   <?php
     $array = array( 1, 2, 3, 4, 5);
     
     foreach( $array as $value ) {
      echo "Value is $value <br />";
     }
   ?>
   
  </body>
</html>

نتیجه زیر را تولید می کند:

Value is 1
Value is 2
Value is 3
Value is 4
Value is 5

 

دستور break 

کلمات کلیدی break  در PHP  برای پایان دادن به اجرای یک حلقه قبل از موعد استفاده می شود.

دستور break  در داخل بلوک دستور قرار دارد. این دستور به شما کنترل کامل می دهد و هر زمان که بخواهید  می توانید از حلقه بیرون بیایید. پس از خروج از یک حلقه، سریعا دستور به حلقه اجرا می شود.

cpp break statement

مثال

در مثال زیر، عبارت آزمایشی درست است و زمانی که مقدار counter برابر با 3 شد، حلقه پایان می یابد.

<html>
  <body>
  
   <?php
     $i = 0;
     
     while( $i < 10) {
      $i++;
      if( $i == 3 )break;
     }
     echo ("Loop stopped at i = $i" );
   ?>
  
  </body>
</html>

نتیجه زیر را تولید می کند:

Loop stopped at i = 3

 

دستور  continue

کلمه کلیدی continue در PHP تکرار فعلی یک حلقه را متوقف می کند اما حلقه آن را خاتمه نمی دهد.

درست مثل دستور break دستور continue درون بلوک دستورات حاوی کد است که حلقه اجرا می شود که پیش از آن عبارت آزمایشی قرار دارد. به هنگام مواجه شدن با دستور continue در یک pass، بقیه کد حلقه پرش می شود و pass بعدی شروع می شود.

cpp continue statement

مثال

در مثال زیر حلقه مقدار آرایه را چاپ می کند اما برای آن شرط درست می شود و فقط کد را پر می کند و مقدار بعدی چاپ می شود.

<html>
  <body>
  
   <?php
     $array = array( 1, 2, 3, 4, 5);
     
     foreach( $array as $value ) {
      if( $value == 3 )continue;
      echo "Value is $value <br />";
     }
   ?>
  
  </body>
</html>

نتیجه زیر را تولید می کند:

Value is 1
Value is 2
Value is 4
Value is 5
در صورتی که سوال و یا نظری دارید، از بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

خبـرنــامه

Newsletters

در خبــرنـامه سافت اسکیل عضو شویــد تا جدیدترین هـای سایت را بلافاصله در ایمیل خـود دریافت کنیـد

شما چه نظر و یا سوالی درباره این نوشته دارید؟

مبحث آموزشی

آموزش PHP

Learn PHP

سرفصل ها

پرســیدن سؤال جدید

سؤال های تخصصی خود را از ما بپرسید

دنبال کردن تلگرام کانال سافت اسکیل

https://telegram.me/softskill_ir

عملیات کاربران

خبـرنــامه

Newsletters

در خبــرنـامه سافت اسکیل عضو شویــد تا جدیدترین هـای سایت را بلافاصله در ایمیل خـود دریافت کنیـد

کلیک کنید و سوالات خود را از ما بپرسید
لطفا فرم سوال را پر کنید

سوال شما با موفقیت ثبت شد. برای اینکه بتوانیم به شما اطلاع رسانی کنیم، موارد زیر را وارد کنید:

لطفا چند لحظه منتظر بمانید ...