آموزش HTML 5

مرجع تگ ها/المان های HTML 5

در این بخش لیست مجموعه تگ ها/المان های موجود در HTML 5 را مشاهده می کنید و می توانید با هر یک از تگ هایی که تمایل دارید بصورت کامل آشنا شوید.

در لیست زیر می توانید تگ های مختلف را بصورت دسته بندی شده و موضوعی مشاهده کنید:

تگ های ساختار یافته/Structural Tags

توضیحات تگ
تعریف یک لینک به صفحه ای دیگر.  <a>
تعریف یک مقاله. <article> 
 تعریف محتوای مستقل که به محتوای اصلی صفحه هم ربط پیدا می کنند. <aside> 
 تعریف بدنه یک سند. <body> 
ایجاد یک خط خالی و رفتن به ابتدای سطر بعدی. <br> 
 یک ابزارک می باشد که جزئیات بیشتری را در رابطه با بخش خاصی، در اختیار کاربر قرار می دهد. <details> 
یک بخش مستقل را در یک سند تعریف می کند.  <div>
تعریف عناوین در صفحه. <h1> to <h6> 
 بخش تعاریف مربوط به سند را ایجاد می کند و در ابتدای سند قرار می گیرد. <head> 
 عنوان مربوط به یک سند و یا یک بخش را تعریف می کند. <header>
 تعریف یک گروه از عناوین. <hgroup>
 یک سطر افقی در سند ایجاد می کند. <hr>
 برای تعریف یک سند html استفاده می شود. <html>
 بخش پاصفحه و یا footer مربوط به یک سند و یا بخشی از سند را تعریف می کند. <footer>
 تعریف یک بخش که شامل لینک های انتقال به بخش های مختلف می باشد. <nav>
تعریف یک پاراگراف  <p>
 یک بخش از سند، مانند header و ... را تعریف می کند. <section>
تعریف یک متن در سند با قابلیت تغییر ظاهر.  <span>
 تعریف خلاصه ای در رابطه با تگ <details> را انجام  می دهد. <summary>

تگ های متا داده/Metadata Tags

توضیحات تگ
 تعریف لینک پایه برای تمامی لینک های موجود در صفحه.  <base>
منسوخ شدهتعریف فونت پایه برای تمام صفحه. <basefont>
 تعریف یک رابطه بین سند موجود و یک سند خارجی دیگر. <link>
 تعریف یک ساختار metadata برای توصیف محتوای موجود در صفحه. <meta>
 تعریف یک سبک و style خاص (عموما CSS) در داخل صفحات.  <style>
تعریف یک عنوان برای سند.  <title>

تگ های فرم/Form Tags

توضیحات تگ
 ایجاد یک دکمه قابل کلیک کردن.  <button>
تعریف یک لیست از پیش تعریف شده برای تگ <input>.  <datalist>
تعریف مجموعه ای از آیتم های مرتبط به هم  <fieldset>
تعریف یک فرم html برای گرفتن اطلاعات از کاربر.  <form>
تعریف یک آیتم برای دریافت اطلاعات از کاربر.   <input>
تعریف یک کلید عمومی-خصوصی.  <keygen>
 تعریف یک برچسب عنوان برای آیتم های <input>. <label>
تعریف یک عنوان برای آیتم <fieldset>.  <legend>
نمایش یک واحد اندازه گیری در محدوده تعریف شده.  <meter>
 تعریف یک گروه از انتخاب های مرتبط به هم در لیست های انتخابی. <optgroup>
تعریف یک واحد قابل انتخاب در داخل لیست.  <option>
تعریف یک لیست از آیتم های مختلف قابل انتخاب درون یک فرم.  <select>
 تعریف یک آیتم ورود محتوا با قابلیت وارد کردن محتوای چندخطی. <textarea>

تگ های قالب بندی/Formatting Tags

توضیحات تگ
 برای تعریف مخفف یک عبارت استفاده می شود.  <abbr>
تعریف سرنام یک عبارت.  <acronym>
 به منظور تعریف اطلاعات تماس مورد استفاده قرار می گیرد. <address>
متن مورد نظر را بصورت bold شده نمایش می دهد.  <b>
 متنی را تعریف می کند که از متن های اطراف خود، به منظور تعریف قالب بندی، جدا شده است.  <bdi>
جهت نوشتن متن فعلی را لغو می کند.  <bdo>
 متن را در اندازه بزرگ نمایش می دهد. <big>
برای تعریف یک نقل قول استفاده می شود.  <blockquote>
منسوخ شده برای قراردادن آیتم ها در وسط صفحه استفاده می شود. <center>
  <cite>
  <code>
  <del>
  <dfn>
  <em>
  <font>
  <i>
  <ins>
  <kbd>
  <mark>
  <output>
  <pre>
  <progress>
  <q>
  <rp>
  <rt>
  <ruby>
  <s>
  <samp>
  <small>
  <strike>
  <strong>
  <sub>
  <sup>
  <tt>
  <u>
  <var>
  <wbr>

تگ های لیست/List Tags

توضیحات تگ
   <dd>
  <dir>
  <dl>
  <dt>
   <li>
  <ol>
  <menu>
  <ul>

تگ های جدول/Table Tags

توضیحات تگ
   <caption>
  <col>
  <colgroup>
  <table>
   <tbody>
  <td>
  <tfoot>
  <thead>
  <th>
  <tr>

تگ های اسکریپت/Script Tags

توضیحات تگ
   <noscript>
  <script>

تگ های محتوای جاسازی شده/Embedded Content Tags

توضیحات تگ
   <applet>
  <area>
  <audio>
  <canvas>
   <embed>
  <figcaption>
  <figure>
  <frame>
  <frameset>
  <iframe>
  <img>
  <map>
  <noframes>
  <object>
  <param>
  <source>
  <time>
  <video>
در صورتی که سوال و یا نظری دارید، از بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

خبـرنــامه

Newsletters

در خبــرنـامه سافت اسکیل عضو شویــد تا جدیدترین هـای سایت را بلافاصله در ایمیل خـود دریافت کنیـد

شما چه نظر و یا سوالی درباره این نوشته دارید؟

مبحث آموزشی

آموزش HTML 5

Learn HTML 5

سرفصل ها

پرســیدن سؤال جدید

سؤال های تخصصی خود را از ما بپرسید

دنبال کردن تلگرام کانال سافت اسکیل

https://telegram.me/softskill_ir

عملیات کاربران

خبـرنــامه

Newsletters

در خبــرنـامه سافت اسکیل عضو شویــد تا جدیدترین هـای سایت را بلافاصله در ایمیل خـود دریافت کنیـد

کلیک کنید و سوالات خود را از ما بپرسید
لطفا فرم سوال را پر کنید

سوال شما با موفقیت ثبت شد. برای اینکه بتوانیم به شما اطلاع رسانی کنیم، موارد زیر را وارد کنید:

لطفا چند لحظه منتظر بمانید ...