طراحی سیستم و معماری نرم افزار

آرش · فوریه 2, 2020

استانداردهای امنیت سایبری (همچنین استانداردهای سایبر امنیتی ساییده شده) تکنیکی هستند که بطور کلی در مطالب منتشر شده آمده است که سعی در محافظت از فضای سایبر کاربر یا سازمان دارند. این محیط شامل خود کاربران ، شبکه ها ، دستگاه ها ، کلیه نرم افزارها ، پردازش ها ، اطلاعات موجود در ذخیره سازی یا ترانزیت ، برنامه ها ، خدمات و سیستم هایی است که می توانند مستقیم یا غیرمستقیم به شبکه ها متصل شوند.

هدف اصلی کاهش خطرات از جمله پیشگیری یا کاهش حملات سایبری است. این مطالب منتشر شده شامل مجموعه ابزارها ، سیاستها ، مفاهیم امنیتی ، اقدامات امنیتی ، دستورالعملها ، رویکردهای مدیریت ریسک ، اقدامات ، آموزش ، بهترین روشها ، اطمینان و فناوریها است.

درباره مربی

آرش

1 دوره

ثبت نام نشده
یا USD 240000 تومان
رفتن به نوار ابزار