دوره جامع آموزش مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

توضیحات دوره

در این دوره بطور کامل در رابطه با مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی و مفاهیم اولیه برنامه نویسی صحبت خواهیم کرد تا شما را با مقدمات اولیه شروع برنامه نویسی آشنا کنیم.

بعد از دیدن این دوره خواهید دانست که چطور به صورتی فکر کنید که برنامه نویسان فکر می کنند.