منابع

وبلاگ

آموزش Prompt نویسی

در این دوره آموزشی بطور کامل در رابطه با پرامپت نویسی و نحوه یادگیری Prompt Engineering خواهیم پرداخت.