پرامپت نویسی

prompt-engineering-prompting

در درس قبلی، در مورد هوش مصنوعی و اینکه چگونه انسان‌ها می‌توانند به هوش مصنوعی دستور دهند تا وظایف خود را انجام دهند، بحث کردیم. فرآیند دستور دادن به هوش مصنوعی برای انجام یک کار، Prompting نامیده می‌شود. ما مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها را به هوش مصنوعی می‌گوییم (prompt) و هوش مصنوعی وظیفه مربوط به خود را انجام می‌دهد. درخواست‌ها می‌توانند به سادگی یک دستورالعمل/سؤال یا به پیچیدگی تولید یا پردازش متن‌های بزرگ باشند.

در اینجا دو نمونه از دستورات وجود دارد:

1) خلاصه کردن یک مقاله

فرض کنید در حال خواندن مقاله‌ای در مورد بارش برف در فلوریدا هستید. شما می‌خواهید به سرعت ایده‌های اصلی و اصل مطلب گفته شده در مقاله را دریافت کنید، بنابراین می‌توانید متن مقاله را به هوش مصنوعی بدهید تا آنرا برای شما خلاصه نماید:

It is very rare for snow to fall in the U.S. state of Florida, especially in the central and southern portions of the state. With the exception of the far northern areas of the state, most of the major cities in Florida have never recorded measurable snowfall, though trace amounts have been recorded, or flurries in the air observed few times each century. According to the National Weather Service, in the Florida Keys and Key West there is no known occurrence of snow flurries since the European colonization of the region more than 300 years ago. In Miami, Fort Lauderdale, and Palm Beach there has been only one known report of snow flurries observed in the air in more than 200 years; this occurred in January 1977. In any event, Miami, Fort Lauderdale, and Palm Beach have not seen snow flurries before or since this 1977 event.
Summarize this paragraph in a single sentence:

در اینجا پاسخ هوش مصنوعی را مشاهده می‌کنید. متن خلاصه شده را در زیر مشاهده می‌کنید!

Snowfall is extremely rare in Florida, with the exception of the far northern areas, and only one instance of snow flurries in the air has been recorded in the major cities of Miami, Fort Lauderdale, and Palm Beach in the last 200 years.

2) ارائه راه حل

اگر یک معادله ریاضی دارید که می‌خواهید یک مدل زبانی، آنرا برای شما حل کند، می‌توانید با طرح سوال بصورت What is EQUATION یا نتیجه معادله چیست؟ یک Prompt ایجاد کنید.

برای یک سوال مشخص، درخواست کامل شما می تواند به این صورت باشد:

What is 965∗590?

اگر این درخواست را توسط، GPT-3 (text-davinci-003) اجرا کنید گاهی اوقات با نتیجه 569,050 مواجه می‌شوید که پاسخ اشتباهی می‌باشد. اینجاست که مهندسی Prompt نویسی وارد عمل می‌شود.

مهندسی Prompt نویسی

حالا اگر به جای پرسیدن:

What is 965∗590?

این سوال را بپرسیم :

Make sure your answer is exactly correct. What is 965∗590? Make sure your answer is exactly correct:

GPT-3 پاسخ خواهد داد 569,350(که پاسخی درست می‌باشد). چرا این طور است؟ چرا تکرار مجدد و دوباره گفتن به هوش مصنوعی برای دادن پاسخ صحیح کمک می‌کند؟ 

در این مرحله باید کمی صبور باشید و در درس‌های آینده یاد بگیرید که چگونه می‌توانیم دستوراتی ایجاد کنیم که نتایج مطلوبی را در کار ما به همراه داشته باشد؟ این سوال، دقیقا، تمرکز مربوط به رشته Prompt Engineering و همچنین کل محتوای مربوط به این دوره می‌باشد.