بوت کمپ
دوره کامل + پشتیبانی
منتورشیپ
دوره کامل + پشتیبانی + منتورشیپ
آموزش تمامی موارد مورد نیاز
تمرینات روزانه
پیگیری تمرینات شما بررسی با جزئیات تکمیلی
تصحیح تمرینات و ارائه راهنمایی
ارسال بازخورد پیشرفته برای تمرینات
بازخورد روش پیشرفت شما در طول آموزش پیشرفته
جلسات گروهی پرسش و پاسخ
بروزرسانی های آموزشی
پکیج آموزشی آماده سازی برای استخدام پیشرفته
معرفی افراد برتر به شرکت‌های مختلف برای استخدام
۳ جلسه خصوصی برای بررسی پیشرفت و ارائه بازخورد اختصاصی
نکات تکمیلی برای مصاحبه شغلی
۳ جلسه مصاحبه آزمایشی برای تمرین مصاحبه
جلسات رفع اشکال خصوصی و گروهی
پشتیبانی ۳ ماهه بیشتر از زمان دوره
مشاوره تخصصی در رابطه با آینده شغلی
۱۰ میلیون تومان
۸ میلیون تومان
۲۰ میلیون تومان
۱۵ میلیون تومان