بخش های اصلی

آموزش HTML 5

آموزش HTML - تیترها (Headings)

Heading ها به تعریف سلسله مراتب و ساختار صفحه های وب کمک می کنند.

تیترهای HTML (Headings)

HTML از شش سطح از تگ های Heading استفاده می کند:<h1> تا <h6>؛ کوچکترین ترین عددِ heading ها مهم تر هستند- بنابراین <h1> مهمترین heading را تعریف می کند، در حالیکه <h6> کم اهمیت ترین heading را در متن تعریف می کند.

<h1>This is a heading 1</h1>
<h2>This is a heading 2</h2>
<h3>This is a heading 3</h3>
<h4>This is a heading 4</h4>
<h5>This is a heading 5</h5>
<h6>This is a heading 6</h6>

نکته: هر بار که از تگ heading استفاده می کنید، style sheet های تعبیه شده در مرورگرتان بطور خودکار قبل و بعد از هر  heading یک فاصله ایجاد می کند.

اهمیت  Headingها

  •      Heading های html با برجسته کردن موضوعات مهم و ساختار متن، اطلاعات باارزشی فراهم می کنند.
  •      برای بزرگ یا bold کردن متن، از headingها استفاده نکنید. فقط برای برجسته کردن عنوانِ متنتان و برای نشان دادن ساختار متن از آن ها استفاده کنید.
  • از آنجایی که موتورهای جستجو از headingها برای شاخص گذاریِ ساختار و محتوای صفحات وبتان استفاده می کنند، با هوشمندی کامل در صفحات وبتان از آن ها استفاده کنید.
  •      از h1 بعنوان heading اصلی و پس از آن از h2 و برای بعدی که باز اهمیت کمتری نسبت به قبلی ها دارد از h3 و به همین ترتیب الی آخر استفاده کنید.

نکته: هر متن باید دقیقاً یک عنصر <h1>  برای مشخص کردن مهمترین heading داشته باشد و پس از آن کم اهمیت تر ها با <h1>، <h2> و به همین ترتیب الی آخر مشخص شوند.

مبحث آموزشی

آموزش HTML 5

Learn HTML 5

پرســیدن سؤال جدید

سؤال های تخصصی خود را از ما بپرسید

تبلیغات

دنبال کردن تلگرام کانال سافت اسکیل

https://telegram.me/softskill_ir

عملیات کاربران

خبـرنــامه

Newsletters

در خبــرنـامه سافت اسکیل عضو شویــد تا جدیدترین هـای سایت را بلافاصله در ایمیل خـود دریافت کنیـد