بخش های اصلی

آموزش HTTP

HTTP – مثال های پیام ها

مثال 1

HTTP، از وب سرور اجرا شده روی softskill.ir، درخواست واکشی صفحه ی hello.htm را میکنه.

درخواست کلاینت

GET /hello.htm HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE5.01; Windows NT)
Host: www.softskill.ir
Accept-Language: en-us
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: Keep-Alive

پاسخ سرور

HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 27 Jul 2009 12:28:53 GMT
Server: Apache/2.2.14 (Win32)
Last-Modified: Wed, 22 Jul 2009 19:15:56 GMT
Content-Length: 88
Content-Type: text/html
Connection: Closed
<html>
  <body>

  <h1>سلام دنیا!</h1>

  </body>
</html>

مثال 2

HTTP، درخواست واکشی صحفه ی t.htm را میکنه که در وب سرور اجرا شده روی softskill.ir، وجود نداره.

درخواست کلاینت

GET /t.html HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE5.01; Windows NT)
Host: www.softskill.ir
Accept-Language: en-us
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: Keep-Alive

پاسخ سرور

HTTP/1.1 404 Not Found
Date: Sun, 18 Oct 2012 10:36:20 GMT
Server: Apache/2.2.14 (Win32)
Content-Length: 230
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Connection: Closed
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html>

<head>
  <title>404 Not Found</title>
</head>

<body>
  <h1>Not Found</h1>
  <p>The requested URL /t.html was not found on this server.</p>
</body>

</html>

مثال 3

HTTP، درخواست واکشیِ صفحه ی hello.htm را از وب سرور اجرا شده روی softskill.ir، میکنه ولی درخواست بهمراه نسخه ی اشتباهی از HTTP فرستاده میشه:

درخواست کاربر

GET /hello.htm HTTP1
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE5.01; Windows NT)
Host: www.tutorialspoint.com
Accept-Language: en-us
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: Keep-Alive

پاسخ سرور

HTTP/1.1 400 Bad Request
Date: Sun, 18 Oct 2012 10:36:20 GMT
Server: Apache/2.2.14 (Win32)
Content-Length: 230
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Connection: Closed
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html>

<head>
  <title>400 Bad Request</title>
</head>

<body>
  <h1>Bad Request</h1>
  <p>Your browser sent a request that this server could not understand.<p>
  <p>The request line contained invalid characters following the protocol string.<p>
</body>

</html>

مثال 4

HTTP درخواستِ ارسالِ (post) یک فرم اطلاعاتی به صفحه ی process.cgi CGI روی وب سرور اجرا شده روی softskill.ir، را میکنه. سرور بعد از تنظیم نام های پاس داده شده بعنوان کوکی، آن ها را برمی گرداند:

درخواست کاربر

POST /cgi-bin/process.cgi HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE5.01; Windows NT)
Host: www.softskill.ir
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: 60
Accept-Language: en-us
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: Keep-Alive

first=Hamid&last=Tadayoni

پاسخ سرور

HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 27 Jul 2009 12:28:53 GMT
Server: Apache/2.2.14 (Win32)
Content-Length: 88
Set-Cookie: first=Hamid,last=Tadayoni;domain=softskill.ir;Expires=Mon, 19-
Nov-2010 04:38:14 GMT;Path=/
Content-Type: text/html
Connection: Closed
<html>

<body>
  <h1>Hello Hamid Tadayoni</h1>
</body>

</html>

مبحث آموزشی

آموزش HTTP

HTTP

پرســیدن سؤال جدید

سؤال های تخصصی خود را از ما بپرسید

تبلیغات

دنبال کردن تلگرام کانال سافت اسکیل

https://telegram.me/softskill_ir

عملیات کاربران

خبـرنــامه

Newsletters

در خبــرنـامه سافت اسکیل عضو شویــد تا جدیدترین هـای سایت را بلافاصله در ایمیل خـود دریافت کنیـد