دوره آموزش مبانی پایه وب و اینترنت

توضیحات دوره

در این دوره آموزشی به بررسی نحوه کارکرد پایه های وب و اینترنت می پردازیم و یاد خواهید گرفت که هر یک از اجزای اینترنت چطور کار می کنند تا ما دسترسی جهانی به این ابزار پرقدرت داشته باشیم.